Nytt sortiment av Pulsoximetrar från 18-10-01

Upphandling av 042412 Blodanalysmaterial - Pulsoximetrar är klar.
Avtalet gäller från 2018-10-01 men då upphandlingen dragit ut på tiden kommer det att vara vissa förseningar initialt innan nytt sortiment blir beställningsbart via Sesam. 

Sortimentsöversikten är uppdaterad. 

Produktkonsulent
Susanne Edén

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22