Nytt sortiment av Stå- och träningshjälpmedel

Upphandlingen av följande produktgrupper är klar:

044803 Tränings- och ergometercyklar

044808 Ståbarrar och ståstöd

044821 Tippbrädor

122724 Manuella hjälpmedel för stående förflyttning 

Sortimentet gäller från och med 2019-01-01

Sortimentöversikter kommer uppdateras vid avtalsstart.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22