Produktområde Barnhjälpmedel / HMC Mölndal

Information om nytt arbetssätt

Hjälpmedelscentralen Mölndal har tidigare haft några få utsedda barnhjälpmedelskonsulenter som förskrivare kunnat vända sig till.

Vi är nu i en situation då två konsulenter på relativt kort tid lämnat/lämnar oss och vi behöver se över vår organisation och säkerhetsställa att vi fortsatt har hög kompetens kring produktområden för barn och minska sårbarheten när någon slutar.
Förändringen vi nu gör är att utöka antal hjälpmedelskonsulenter som kan ta konsultation och utprovning inom barnområdet.
För att vi på ett effektivt sätt ska kunna identifiera vem som är bäst lämpad att ta konsultation/utprovning, behöver vi trycka på att arbetsorder bokas via WebSesam med bifogat konsultationsunderlag. Möjlighet kommer fortfarande finnas att önska en specifik konsulent, men det i sin tur kan göra att man får lite längre väntetid.
Vi vill också påminna om att en konsultation utöver utprovning, även kan innebära telefonrådgivning. För allmäna frågeställningar finns sedan tidigare möjlighet att ringa kundtjänst 010-473 80 80. Vi finns också på Hjälmedelscentralens hemsida: http://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel

Vi är måna om att även i fortsättningen kunna ge hög servicenivå och jag hoppas på er förståelse för att vi förtydligar att vi önskar bokning av arbetsorder via WebSesam.

Vänligen
Pernilla Torkelsson
Teamchef Konsultationsteam Mölndal
Tfn: 010-441 24 65    
epost: E-postadress

Följande hjälpmedelskonsulenter kommer att arbeta med barnhjälpmedel:

Produktområde Konsulent
Sittande (Sittande/Manuella rullstolar,arbetsstolar,hygien mfl.) Maria Samuelsson, Fathi Makvandi, Caroline Nicklasson
Stå/Gå/Träna Therése Kantedal, Fathi Makvandi
Lyftar/Selar Nina Wåhlin
Madrasser/Sängar Ingbritt Wahlström
Sittande/El-stolar Anne Perman
Kognition/Kommunikation

Jaan Mikiver, Jenny Älvero-Dahlén

Senast uppdaterad: 2017-12-14 10:56