Risk för försenade leveranser av rollatorer!

HumanCare har problem med att leverera korgarna till sina rollator till hjälpmedelscentralen. Detta kan det innebära leveransförseningar om man beställt rollator med korg, då hjälpmedelscentralen inte har möjlighet att leverera en komplett produkt. De rollatorerna som berörs är samtliga modeller av Rebel och Carl-Oskar. HumanCare har inte meddelat när de kan börja leverera som vanligt igen. 

Alternativa rollatorer att beställa kan vara Volaris Smart och Volaris Patrol.

 

2017-10-10

Produktkonsulent Sara Sjöblom


Senast uppdaterad: 2018-10-19 09:13