Risk för försenade leveranser!

Den långdragna konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg påverkar all import från Asien. Detta innebär att det kan uppstå förseningar i leveranserna från vissa leverantörer.

De produkter som berörs i dagsläget är samtliga modeller av rollatorerna Carl-Oskar och Rebel, och även tillbehör till dessa.

2017-06-20

Produktkonsulent Sara Sjöblom

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22