Risk för leveransförsening av förhöjningskloss Optimal

På grund av att Habo TräFo AB/Gula rehab har problem med sin produktion av förhöjningsklossar, kommer de inte att kunna leverera som planerat till Hjälpmedecentralen.
Detta innebär att det är risk för leveransförseningar av förhöjningskloss Optimal (39034)

Leverantören räknar med att kunna leverera som vanligt under vecka 48.

Senast uppdaterad: 2017-12-14 10:56