Rullstol Cross I vårdarbroms utgår ur sortiment

Från och med 2018-04-03 utgår samtliga storlekar av Cross I vårdarbroms och ersätts av motsvarande Cross 5 vårdarbroms. Cross I finns kvar i sortiment som tidigare.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22