2016-11-07 Rullstol Panthera S3 Kort Låg och Panthera S3 Large tillförs sortiment

Nu finns storleksvarianterna S3 Kort Låg och S3 Large i sortiment.

Produktkonsulent Carina Jönsson

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22