Rullstol Panthera S3 och Panthera U3 tillförs sortiment 2016-04-01

Panthera S3 och Panthera U3 tillförs sortiment som Ö-artikel. Förskrivare uppmanas att i första hand förskriva Panthera S2 och Panthera U2 då dessa modeller uppfyller patientens behov i flertalet fall.

Förskrivning av Panthera S3 och Panthera U3 kan vara aktuellt om:

- Armstödens/sidoskyddens funktion på Panthera S2/U2 inte fungerar
tillfredställande

- Tippskyddens funktion på Panthera S2/U2 inte fungerar tillfredställande

- Länkhjulskonfigurationer som inte kan tillgodoses på Panthera U2/S2

- Patienten har uttalad nedsatt muskelstyrka i övre extremiteter och/eller
riskerar att drabbas av överbelastning och smärta i övre extremiteterna t ex
axelbesvär vid lyft av rullstol i och ur bil.

Kontakta gärna Kundtjänst Konsultation – knappval Manuella rullstolar och sittdynor, tfn 010- 473 80 80 för rådgivning av Panthera S3 och Panthera U3.

Panthera S3 och Panthera U3 visas på "Visning av upphandlat sortiment" 22-25 februari.

2016-02-15

Produktkonsulent Carina Jönsson

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22