Ryggsäck till rullstol Panther ska beställas som eget artikelnummer

Ryggsäck ingår som standard på rullstol Panther från leverantör. Då rullstolen återlämnas till hjälpmedelscentralen ska ryggsäcken medfölja. Tyvärr saknas den ofta och för att göra det tydligare att den är en artikel som ska återlämnas , ska ryggsäck beställas på eget artikelnummer. Ryggsäck Panther klassificeras som hyresartikel med månadshyra 0 kr. Om ryggsäcken inte återlämnas kommer kostnaden att debiteras.

2015-04-12 Produktkonsulent Carina Jönsson