2016-11-29 Sittdyna Star Starlock – leverantör kan inte leverera. vissa storlekar

På grund av problem från distributör kan leverantör (Salubrious) för närvarande inte beställa dynor från tillverkaren utan kan endast leverera, till hjälpmedelscentralen, från sitt befintliga varulager. Diskussion om lösning pågår men besked kan dröja.

Det innebär att vissa storlekar kan endast erhållas om det finns rekonditionerade sittdynor på hjälpmedelscentralens förråd. Dessa storlekar har i webSESAM ändrat status till utgången. Status på övriga storlekar uppdateras kontinuerligt efter besked från leverantör.

 

2016-11-09 Produktkonsulent Carina Jönsson

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22