Sortiment för området ISO 041924

Sortiment för området ISO 041924 Infusionspumpar (pump för medicinering och parenteral nutrition) finns nu för beställning hos Hjälpmedelscentralen.
Information hur ni går till väga finner ni på http://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vara-tjanster/medicin/Sortiment/  där även sortiment framgår.

Sortimentet uppdateras succesivt.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22