Tigergrepp byter utseende och namn till Pantergrepp

Leverantören kommer att från och med 1 maj 2018 byta ut nuvarande produkt och benämning, Tigergrepp, mot en ny produkt med benämning Pantergrepp.

Det som skiljer dessa produkter åt är i huvudsak färgen. Pantergrepp är genomgående svart och därför mer neutral i sitt utförande. Pantergreppet är även lite kraftigare i materialet, vilket innebär att den ger en bättre avlastning. I övrigt är produkterna likvärdiga.

Nytt sesamnummer är: 71833 och beställs på samma sätt som det tidigare Tigergreppet.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22