Tillbehör till egenägda produkter såsom surfplattor och smartphones

Tillbehör till egenägda produkter såsom surfplattor och smartphones.

Sortimentet har kompletterats med tillbehör till surfplattor och smartphones som ägs av patienten. Det är framför allt produkter såsom hållare/stativ och alternativa styrsätt. Se sortimentsöversikter för 222109 Samtalsapparater, 223612 Alternativa inmatningsenheter samt 241812 Stativ. För mer information – kontakta hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen.