Tippbräda Akron utgår leverantör, ersätts av tippbräda Lojer

Medema Physio kommer fortsättningsvis inte kunna leverera tippbräda Akron (63319). Detta då tillverkaren avslutat sin tillverkning av tippbrädor med kort varsel.

Medema Physio kommer istället att leverera tippbräda Lojer, 71662, som är en likvärdig produkt. Tippbräda Akron kommer fortsatt vara i sortiment och förskrivs i första hand.

Sara Sjöblom

Produktkonsulent

010-4412483

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22