Tyngdtäckesutbildning

Utbildning Tyngdtäcken

Hjälpmedelscentralen Uddevalla   
Torsdag 19 oktober kl 13.00-16.00  

Hjälpmedelscentralen Borås         
Fredag 20 oktober kl 13.00-16.00

Hjälpmedelscentralen Skövde      
Måndag 6 november kl 13.00-16.00

Hjälpmedelscentralen Mölndal     
Tisdag 7 november kl 13.00-16.00