Viktig information angående enteral nutritionspump AMIKA

Mjukvara och batteristatus kan orsaka driftstörning. Information från leverantör KABI-Fresenius som beskriver problem och hur man hanterar pumpen för att undvika driftstörning se bifogat dokument.

Användarbrev Amika 150504.pdf

 

Produktkonsulent

Jan Skoglund      

jan.skoglund@vgregion.se                     

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22