Säkerhetsmeddelande gällande Manöverdosa till Lille Viking 2000, drivaggregat till rullstol - Åtgärdat 2014-06-18

Etac har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande Manöverdosan 511 till drivaggregatet Lille Viking 2000. Mer information finns på Etacs Hemsida.

i västra Götaland är det 205 Lille Viking 2000 som berörs.

Manöverdosan kommer att bytas ut på samtliga Lille Viking levererade från januari 2003 till juli 2012.

Etac beräknar påbörja utbytet av manöverdosan juni 2013 och senast vara klart 2014-03-30

http://www.etac.se/se/Produkter/Vuxen/sakerhetsmeddelanden/

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18