Säkerhetsmeddelande - Viktig information gällande Gripo Alu från Svan Care

Leverantören har nu återkommit med förtydligande kring monteringsanvisnig på Gripo Alu och samtliga tekniker på HMC har fått extra utbildning kring montering.
Gripo Alun finns därför åter för beställning. 

2010-12-20

Produktkonsulent
Joanna Dubinska Malmberg

 

Åtgärdat December 2010

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18