Säkerhetsmeddelande avseende Gåbord Bure double

Gate har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande ett tillverkningsfel på
Gåbord Bure double tillverkade innan 2008-03-01.

Arbetet med att identifiera inköpta gåbord är klart.
Totalt skall GATE kontrollera 29 Gåbord i Västra Götaland.

Se bifogad information från Gate

 

111103
Produktkonulent
Barbro Nohlqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18