Säkerhetsmeddelande avseende Gåbord Bure från GATE - åtgärd klar mars 2011

GATE har skickat ut ett Sevicemeddelande gällande ett tillverkningsfel på Gåbord Bure. Åtgärden berör 32 st Gåbord i Västra Götaland varav 12 finns hos vårdenheter, 18 hos brukare och 2 på Hmc Borås lager. Samtliga vårdenheter och förskrivare är kontaktade av GATE och de har påbörjat arbetet med att åtgärda felet.

 

110126
Barbro Nohlqvist
Produktkonsulent
Tel 031-7486043
barbro.nohlqvist@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18