Säkerhetsmeddelande avseende lyftsele Liko Comfort Sling Plus Modell 300 M - åtgärdat 2011-04-15

Liko har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande ett tillverkningsfel på lyftsele Comfort Sling Plus Modell 300 M.  Meddelandet  berör 8 st lyftselar i hela Sverige. Arbetet med att identifiera lyftselar inköpta inom Västra Götaland pågår. Samtliga förskrivare av lyftselar tillverkade inom den aktuella perioden kommer att kontaktas av Liko inom kort. Totalt behöver 17 st lyftselar kontrolleras. De aktuella lyftselarna ska bytas ut av Liko.

110302
Joanna Dubinska Malmberg
Produktkonsulent
Tel 033-174924


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18