Säkerhetsmeddelande från leverantör ResMed

Säkerhetsmeddelande gällande den livsuppehållande hemventilatorn Astral

Det interna batteriet är inte avsett att fungera som en primär strömkälla. Det ska endast användas när andra källor inte är tillgängliga eller kortvarigt vid behov; t.ex. vid byte av strömkällor.

Säkerhetsmeddelande

Tillägg

Brev till patient/vårdare

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19