Säkerhetsmeddelande gällande ändfäste till sängbygel REKO från Swereco - åtgärdat 2012-08-09

Swereco har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande ett tillverkningsfel på ändfäste låg till sängbygel REKO med leverantörens artikelnummer 151020.
Artiklar levererade mellan datumen 2012-02-23 och 2012-03-20 berörs.
I Västra Götaland måste 28 fästen kontrolleras och ev bytas ut. Arbetet kommer att utföras av tekniker från Hjälpmedelscentralen inom 8 veckor.

Se bifogad information från Swereco:

FSN Ändfäste till Sängbygel.doc

2012-04-30
Joanna Dubinska Malmberg
Produktkonsulent
Område Hjälpmedel/Regionservice
joanna.dubinska_malmberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18