Säkerhetsmeddelande gällande Aquatec Ocean VIP mobil duschstol - Åtgärdat 2014-05-22

Invacare har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande mobila duschstolar Aquate Ocean VIP, Ocean VIP XL, Ocean Dual VIP och Ocean E-VIP som tillverkats mellan oktober 2012 och april 2013. Snäpplåsen för ryggbandet på vissa av de berörda stolarna kan öppnas av sig själva när produkten används i bakåtlutat läge. Inga tillbud är inrapporterade.

I Västra Götaland är det c:a 220 duschstolar som berörs.

Invacare har redan påbörjat kontroll och åtgärdar de berörda stolarna. Arbetet ska vara klart senast 2015-01-01.

Länk till Säkerhetsmeddelande Invacare

2013-11-19
Joanna Dubinska Malmberg
Produktkonsulent
joanna.dubinska_malmberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18