Säkerhetsmeddelande gällande Orion Elrullstolar - Åtgärdad 2015-09-08

Invacare har identifierat ett problem med elrullstolens gasreglage som även styr fram/backriktning. Gasreglaget består av två delar -wigwag och vibrationsreducerare. Det har kommit till Invacares kännedom att vibrationsreduceraren i mycket enstaka fall har blivit lös efter användning.

I Västra Götaland är det tre stycken Orion som behöver åtgärdas.

Enligt meddelande på LMV hemsida anser tillverkaren det är mycket osannolikt att problemet uppstår.

Produktkonsulent
Marie Backlund
marie.backlund@vgregion.se

Länk läkemedelsverkets hemsida

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18