Säkerhetsmeddelande gällande sängbygel Reko stor, 22226, och sängbygel Reko liten, 22228.

Efter ett inträffat tillbud med sängbygel Reko, har KaroPharma beslutat att uppdatera sina bruksanvisningar för att förebygga fler olyckor. 

Uppdateringen innebär ett förtydligande av att risken för klämning respektive risken för att användaren kan fastna, ska beaktas innan man beslut att avvända produkten.

Klicka här för säkerhetsmeddelande i Pdf.

Senast uppdaterad: 2018-01-19 12:45