Säkerhetsmeddelandet gällande Crocodile gånghjälpmedel stl 3. Åtgärdat 2013-10-22

Etac har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande en bult som fäster handtaget i chassit. Bulten kan gå sönder på Crocodile storlek 3.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

I Västra Götaland är det 3 stycken Crocodile storlek 3 som berörs.

Bulten kommer att bytas ut på beröda Crocodile.

Etac beräknar påbörja utbytet av bultarna september 2013 och skall senast vara klara 2013-11-30.

http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/medicinteknik/FSN/2013_76620%20-%20R82%20AS%20-%20FSN.pdf

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18