Viktigt meddelande från Swereco gällande Kryckkäpp Flex, samtliga varianter

Kryckor som är gamla och slitna kan orsaka olyckor. Kryckor som är mer än tre år gamla skall inte lämnas ut till brukare utan bör kasseras.

Produktens bruksanvisning har uppdaterats med tydlig information kring detta.

Information från Swereco.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18