Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Viktigt Säkerhetsmeddelande gällande brukarbroms för rullstol Cross 5

Etac har skickat ut ett säkerhetsmeddelande om att bromsar på rullstolar levererade mellan augusti 2017 och maj 2018 i ett fåtal fall har uppvisat nedsatt bromsfunktion. Det har konstaterats att detta orsakats av variationer i hållfasthet i vissa av produktens komponenter som i sin tur kan leda till nedsatt bromsfunktion över tid och det kan finnas en potentiell risk för skada då användaren förflyttar sig till eller från rullstol. 

För att undvika en potentiell situation anger leverantören att bromsarna byts ut vid nästa passande tillfälle ex vid rekonditionering eller nästa servicetillfälle. Detta görs automatiskt av Hjälpmedelscentralen och behöver inte anges extra på arbetsordern. 

Förskrivare kan även skicka in en arbetsorder för avhjälpande underhåll om det finns tecken på nedsatt bromsfunktion efter att injustering av broms har utförts enligt manualen. Om du är osäker kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst 010 – 473 80 80, Teknisk support. 

För Västra Götaland berörs 1665 st rullstolar Cross 5 som finns ute hos patient och 108 rullstolar som finns på buffertförråd. Observera att åtgärd utförs i båda fallen vid nästa rekonditionering eller nästa servicetillfälle. Etac anger att uppsökande verksamhet inte ska göras. Uppföljning av antalet utförda åtgärder görs regelbundet med en avstämning med Etac efter ett år.

Det kan finnas enstaka ”felaktiga” bromsar även på rullstolar som Hjälpmedelscentralen inte kan spåra genom serienummer eftersom bromsar kan ha bytts på tidigare levererade rullstolar. Antalet beställda bromsar som reservdelar är dock mycket låg. 

Broms som berörs av åtgärden är sesamnummer 57571/vä och 57572/hö. Utseendet på bromsen har varierat och den felaktiga varianten av broms framgår enligt foto nedan.

Broms 1. Den äldsta bromsen har ingjutet Etac original på utsidan eller insidan av länken mellan handtag och bromsdel enligt bild och den är levererad innan augusti 2017. Denna broms är inte berörd av bytet.

Broms 2. Den nya bromsen är slät vid länken mellan handtag och bromsdel. Den felaktiga bromsen kan sakna tillräckligt med bromsverkan över tid. Denna broms saknar vitt streck på insidan, se bild, och kommer att bytas ut vid nästa servicetillfälle eller rekonditionering.

Broms 3. Bromsar levererade efter maj 2018 har förbättrad bromsfunktion. För att särskilja den förbättrade bromsen har Etac målat ett vitt streck på insidan av bromsen, se bild. Bromsar som har det vita strecket ska inte bytas ut.

 

Bilaga bilder

Carina Jönsson
Produktkonsulent

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-10-09 09:26