2015-06-11 Viktigt säkerhetsmeddelande gällande Pixi sulkyvagn - Åtgärdat 2015-06-30

Eurovema har skickat ut ett viktigt meddelande gällande Pixi sulky.

Eurovema förtydligar, i sitt meddelande, hur man ska utföra en säker hantering vid lyft eller trappkörning.

Eurovema kommer, under juni, att via brev, informera de brukare som har erhållit Pixi sulkyvagn. Brevet informerar brukaren om säker hantering (se bifogat brev)

C:a 70 brukare är berörda i Västra Götaland.

Bifogat brev från Eurovema

 

2015-06-11

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18