Viktigt Säkerhetsmeddelande gällande rullstolen Cross 5 och drivaggregatet E-drive

Decon Wheel har fått kännedom att E-drive kan ha monterats felaktigt på rullstol Cross 5. Enligt monteringsanvisningen ska inte E-drivs integrerade tippskydd användas, utan Cross 5 egna. 

Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland kommer dels skicka ut ett brev med ovanstående information samt söka upp samtliga personer som har kombinationen Cross 5 och E-drive för inspektion att monteringen är utförd enligt anvisningen. 

I Västra Götaland är det för närvarande 58 stycken E-drive i kombination med Cross 5 som är aktuella. 

Åtgärden kommer att påbörjas i januari och beräknas vara klar i mars 2018. 

Länk till information

 

 

2017-12-01

Produktkonsulent

Marie Backlund

marie.backlund@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-04 10:55