Ledning

Hjälpmedelscentralens ledning              telefonnummer

Områdeschef
 
Janne Malmborg  010-473 80 80
janne.malmborg@vgregion.se  
   
Leveranschef/sektion  
Christian Ahlborg  010-441 40 69
christian.ahlborg@vgregion.se  
   
Konsultationschef/sektion  
Lotta Lindgren  010-441 32 28
lotta.lidgren@vgregion.se  
   
Underhållschef, HJMB/sektion

 

Jonas Andersson 010-441 32 76
jonas.h.andersson@vgregion.se  
   
Servicechef eSystem  
Jörgen Ehlin 010-441 31 82
jorgen.ehlin@vgregion.se  
   
   
   

Stab:

 
Miljö och Kvalitet  
Per-Olof Jansson   010-441 24 74
per-olof.jansson@vgregion.se  
   
   
Ekonom,  Prissättning och Statistik  
Sören Johansson   010-441 25 53
soren.p.johansson@vgregion.se  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Senast uppdaterad: 2018-10-24 10:49