Ledning

Hjälpmedelscentralen          telefonnummer

 

 
Område Hjälpmedel - Leverans  
Tf Peter Hellman 010-473 80 80
peter.hellman@vgregion.se  
   
Område Hjälpmedel - Tjänster  
Jonas Andersson  010-441 32 76
jonas.h.andersson@vgregion.se

 

Medicinskt ansvarig
Christina Hammar
christina.hammar@vgregion.se


 010-441 32 34


 

 

Servicechef eSystem  
Jörgen Ehlin 010-441 31 82
jorgen.ehlin@vgregion.se  
   
Miljö och Kvalitet  
Per-Olof Jansson   010-441 24 74
per-olof.jansson@vgregion.se  
   
   
Ekonomi, Prissättning och Statistik  
Sören Johansson   010-441 25 53
soren.p.johansson@vgregion.se  
   
Senast uppdaterad: 2019-04-09 09:41