Ledning

Hjälpmedelscentralens ledning              telefonnummer

Tf Områdeschef
 
Peter Hellman  010-473 80 80
peter.hellman@vgregion.se  
   
Leveranschef/sektion  
Christian Ahlborg  010-441 40 69
christian.ahlborg@vgregion.se  
   
Konsultationschef/sektion  
Tf Jonas Andersson  010-441 32 76
jonas.h.andersson@vgregion.se

 

Medicinskt ansvarig
Christina Hammar
christina.hammar@vgregion.se


 010-441 32 34


Underhållschef, HJMB/sektion

 

Jonas Andersson 010-441 32 76
jonas.h.andersson@vgregion.se  
   
Servicechef eSystem  
Jörgen Ehlin 010-441 31 82
jorgen.ehlin@vgregion.se  
   
   
   

Stab:

 
Miljö och Kvalitet  
Per-Olof Jansson   010-441 24 74
per-olof.jansson@vgregion.se  
   
   
Ekonomi, Prissättning och Statistik  
Sören Johansson   010-441 25 53
soren.p.johansson@vgregion.se  
   
Senast uppdaterad: 2019-01-23 13:51