Välkommen till Hjälpmedelscentralen

Kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna  samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i  Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. Uppdraget utgår från samarbetsavtal med en servicenivå som är lika för alla vårdgivare, patienter och hjälpmedelsanvändare inom Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2019-01-15 13:52