Antidecubitusmadrasser

Om utbildningen

 

Välkommen till en grundutbildning med både teori och praktiskt moment! Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och göra erfarenhetsutbyte av både teoretisk och praktisk kunskap kring antidecubitusmadrasser. Målet är att du efter utbildningen ska känna ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov och utifrån det även i valet av lämplig antidecubitusmadrass.

Vad får du lära dig?

  • Grundläggande kunskap om trycksår och trycksårsprofylax
  • Handbokens riktlinjer för förskrivning av antidecubitusmadrasser
  • Viktiga aspekter vid val av antidecubitusmadrasser
  • Kunskap om antidecubitusmadrasser i sortiment
  • Genomgång av sortimentsöversikten

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsning av hjälpmedelskonsulent
  • Visning och instruktion av aktuellt sortiment av leverantörer
  • Praktiskt moment med möjlighet att prova och hantera madrasser

Vem vänder sig utbildningen till?

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med grundläggande förskrivarkunskaper samt inloggningsuppgifter i webSESAM.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral samt leverantörer.

Utbildningsansvarig

Sofia Carlsson och Karola Lindstedt Johansson, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.

Praktisk information

Basutbud

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Se avbokningsregler.

Halvdagsutbildning. Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla cirka 1 gång/termin.

Datum och anmälan

Sista anmälningsdag för vårens utbildningstillfällen: 2019-02-26

Tisdag 12 mars 2019 kl. 08.30-12.00
Tisdag 12 mars 2019 kl. 13.00-16.30
Hjälpmedelscentralen Mölndal

Onsdag 13 mars 2019 kl. 13.00-16.30
Hjälpmedelscentralen Uddevalla

Torsdag 14 mars 2019 kl. 13.00-16.30
Hjälpmedelscentralen Skövde

Fredag 15 mars 2019 kl. 13.00-16.30
Hjälpmedelscentralen Borås

Du anmäler dig genom att klicka på aktuellt utbildningstillfälle ovan eller via VGR-Kalendern. Vid anmälan behöver du ange ditt förskrivar-ID (användarnamn) i webSESAM samt din verksamhets betalarnummer i Sesam2.  Vid frågor om betalarnummer i Sesam2, kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst tel. 010-4738080. Välj knappval 5 - för fakturafrågor

Måltider

Förmiddagskaffe/te med ostsmörgås eller eftermiddagskaffe/te med frukt ingår. Kom i håg att ange önskemål om specialkost när du anmäler dig.

Antal utbildningsplatser

Max antal deltagare: 25
Minimum antal deltagare: 8
Vid för få anmälningar kan utbildningen komma att ställas in.

Avbokningsregler

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, debiteras vårdgivaren med 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig utbildningskoordinator senast dagen innan utbildningen.

Inbjudan våren 2019 för utskrift

Marie Johansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-09-19 10:31