Hjälpmedelscentralens utbildningsutbud

Samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel

har uppdragit åt Hjälpmedelscentralen att anordna utbildning gällande de produkter som omfattas.

Basutbud

Kostnaden för förskrivares deltagande täcks via hjälpmedlens funktionshyra. Hjälpmedelscentralen tar inte betalt av Vårdgivaren när förskrivare deltar. Deltagaren skall ha en grundläggande förskrivarutbildning och vara anställd hos en vårdgivare med avtal. Intyg utfärdas efter godkänt deltagande.

Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras vårdgivaren 1 000 kr. Platsen kan överlåtas under förutsättning att detta överenskommits med utbildningsadministratör senast dagen före utbildningsstart och att den avbokade respektive ersättande deltagarens uppgifter har meddelats.

Andra intresserade

 • är du inte förskrivare
 • saknar du grundläggande förskrivarutbildning
 • arbetar du inte hos avtalskund

men vill gå utbildning hos oss behöver du kontakta vår utbildningsadministratör för mer information.

Tilläggsutbud

är särskilda satsningar som debiteras per deltagare/tillfälle. Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning anställd hos avtalskund betalar det överenskomna pris som utannonseras. Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras vårdgivaren hela kostnaden. Platsen kan överlåtas under förutsättning att detta överenskommits med utbildningsadministratör senast dagen före utbildningsstart och att den avbokade respekte ersättande deltagarens uppgifter har överenskommits.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan efterfrågas via formulär på hemsidan. Produktion och genomförande debiteras enligt avtal. För information om avbokningsregler kontakta utbildningsadministratör.

Hur går betalning till?

Debitering av utbildning ska ske via Sesam2 enligt överenskommelse med vårdgivarna.

Beställare/deltagare behöver därför vid anmälan och beställning alltid ange kundnummer och betalarnummer i Sesam2. Förskrivare anger också vid anmälan sitt användarnamn i webSESAM (förskrivarID).

Om uppgifterna är okända kontakta kundfakturagruppen på Hjälpmedelscentralen för guidning.

 • Basutbud
 • Tilläggsutbud
 • Uppdragsutbildning

Utbildningar och information ges på olika sätt och i olika kanaler. Traditionell utbildning, workshops eller utbildning helt eller delvis via webben.

Basutbudets utbildningar

 • annonseras
 • återkommer kontinuerligt
 • kan vara på grundnivå eller fördjupningsnivå
 • kan rikta sig till en viss grupp förskrivare med specifik förkunskap
 • berättigar till intyg

Visning av Hjälpmedelscentralen

 • är en aktivitet inom Basutbudet
 • introducerar nya förskrivare till ett gott samarbete med Hjälpmedelscentralen

Tilläggsutbudet

 • är särskilda utbildningssatsningar
 • debiteras per deltagare och tillfälle
 • annonseras

Tilläggsutbudet kan vara utbildningar med inbjudna föreläsare, föreläsare från andra håll i landet eller internationellt. Det kan vara riktade utbildningsinsatser till fler målgrupper.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan ges inom de olika produktområdena samt relevanta delar av förskrivningsprocessen, till exempel: 

 • Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde med inriktning mot en eller flera   funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar.
 • Genomgång av en enskild produkt och dess användande.
 • Anpassade versioner av utbildningar från det ordinarie utbildningsutbudet.
 • Utbildning till förskrivare och patientens nätverk kring användningen av ett personligt förskrivet hjälpmedel. När utbildningen omfattar mer än den information som förmedlas i samband med en konsultation.

Uppdragsutbildning anpassas av expertstödet utifrån uppdragsgivarens önskemål. Expertstödet avgör i samråd med beställaren, vad som är möjligt att erbjuda som uppdragsutbildning (t.ex. antal deltagare, lokal för utbildningen, medverkande kompetenser).

För frågor samt anmälan till utbildningar kontakta Hjälpmedelscentralen via: E-postadress 

Vad kan du efterfråga?

 • uppdragsutbildning anpassad till dina behov
 • utbildningar som du tycker bör ingå i Basutbudet
 • utbildningar som du tycker bör erbjudas som Tilläggsutbud

Ta gärna kontakt med oss genom att fylla i formuläret. Hjälpmedelscentralen och Vårdgivarna samverkar kring utbildningsplanering.

Till formulär

Läs mer och anmäl dig

Senast uppdaterad: 2018-02-07 10:20