Antidecubitusmadrasser

Utbildningsbeskrivning

 

Välkommen till en grundutbildning med både teori och praktiskt moment! Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och göra erfarenhetsutbyte av både teoretisk och praktisk kunskap kring antidecubitusmadrasser.

Målgrupp

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med grundläggande förskrivarkunskap samt inloggningsuppgifter i webSESAM.

Utbildningens mål

  • Att öka deltagarens trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov och utifrån detta även vid valet av lämplig antidecubitusmadrass.
  • Ge kunskap om aktuellt sortiment.

Innehåll

  • Föreläsning om trycksår och trycksårsprofylax
  • Genomgång av handbokens riktlinjer vid förskrivning och viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val antidecubitusmadrasser
  • Genomgång av sortimentsöversikten
  • Visning och instruktion av aktuellt sortiment av leverantörer
  • Möjlighet att själv prova och hantera madrasser

Praktisk information

Basutbud

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Se avbokningsregler.

Tid och plats

Halvdagsutbildning på Hjälpmedelscentralen.
Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla cirka 1 gång/termin.
För datum och tid för kommande utbildningar, se Aktuella utbildningstillfällen längst ner till vänster på sidan.

Anmälan

Du anmäler dig i Regionkalendern eller genom att klicka på aktuellt utbildningstillfälle längst ner till vänster på sidan. Vid anmälan behöver du ange ditt förskrivar-ID (användarnamn) i webSESAM samt din verksamhets betalarnummer i Sesam2.
Vid frågor om detta, kontakta Kundtjänst tel. 010-473 80 80, knapp val 5 – För fakturafrågor.

Utbildningsansvarig

Ingbritt Wahlström och Sofia Carlsson, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral samt leverantörer.

Avbokningsregler

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, debiteras Vårdgivaren med 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig utbildningsadministratör senast dagen innan utbildningen.

Inbjudan för utskrift

Aktuella utbildningstillfällen

19
mar

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Uddevalla. Lokal: Fyren
Ort: Uddevalla
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning
20
mar

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Skövde, Lokal: Billingen
Ort: Skövde
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning
21
mar

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Borås, Lokal: Knallen
Ort: Borås
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning
22
mar

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Mölndal, Lokal: Stora Åby
Ort: Mölndal
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning
22
mar

Antidecubitusmadrasser

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hjälpmedelscentralen Mölndal, Lokal: Stora Åby
Ort: Mölndal
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning

Marie Johansson

Utbildningsadministratör
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-05 21:35