Anmälan om förkommet hjälpmedel

Enligt samarbetsavtal och överenskommelsen så ska hjälpmedel som kommit bort rapporteras in som förkommet hjälpmedel. Anmälan görs via elektronisk blankett av kostnadsansvarig. Rapporterna sammanställs av Hjälpmedelscentralen.

Vårdgivarwebben, överenskommelse  

Anmälan om förkommet hjälpmedel  

Vid problem med inlogg eller byte av kontaktperson vid svinnrapportering, vänligen kontakta oss på mailadress: rns.hmc.hjalpredan@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-21 09:01