Anmälan om förkommet hjälpmedel

Enligt samarbetsavtal och överenskommelsen så ska hjälpmedel som kommit bort rapporteras in som förkommet hjälpmedel. Anmälan görs via elektronisk blankett av din kostnadsansvariga. Rapporterna sammanställs av Hjälpmedelscentralen.

Vårdgivarwebben, överenskommelse  

Anmälan om förkommet hjälpmedel  

Senast uppdaterad: 2018-12-18 10:50