Anmälan om förkommet hjälpmedel

Enligt samarbetsavtal så ska hjälpmedel som kommit bort rapporteras in som förkommet hjälpmedel. Anmälan görs via elektronisk blankett av din kostnadsansvariga. Rapporterna sammanställs av Hjälmedelscentralen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31