Grundutrustning

Samverkan grundutrustning - Vid sidan av samarbetsavtalet finns det för medverkande kommuner och verksamheter i Västra Götalandsregionen möjlighet att under avtalsperioden köpa och hyra grundutrustning samt beställa service av denna.

Detta omfattar hjälpmedel inom ordinarie sortiment till kommunernas egna verksamheter i Västra Götaland.

Kontaktpersoner 

- - - - - - - - -

Hjälpmedelscentralens Kundtjänst som berör telefonvalen, felanmälan
av hjälpmedel, övriga frågor, grundutrustning och kundfakturafrågor
kommer
att vara stängda under två timmar vid 6 tillfällen under 2018, på grund av arbetsplatsmöte.

 

Fredag 23 februari stängt kl 09.00-11.00
Fredag 27 april stängt kl 09.00-11.00
Fredag 8 juni stängt kl 09.00-11.00
Fredag 31 augusti stängt kl 09.00-11.00
Fredag 26 oktober stängt kl 09.00-11.00
Fredag 14 december stängt kl 09.00-11.00

Du kan alltid maila in ärenden till oss på E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-02-15 11:55