Grundutrustning

Samverkan grundutrustning - Vid sidan av samarbetsavtalet finns det för medverkande kommuner och verksamheter i Västra Götalandsregionen möjlighet att under avtalsperioden köpa och hyra grundutrustning samt beställa service av denna.

Detta omfattar hjälpmedel inom ordinarie sortiment till kommunernas egna verksamheter i Västra Götaland.

Kontaktpersoner 

Nyheter till medverkande som tecknat Överenskommelsen för Grundutrustning...... 

Hjälpmedelscentralens Kundtjänst som berör telefonvalen, felanmälan
av hjälpmedel, övriga frågor, grundutrustning och kundfakturafrågor
kommer
att vara stängda under två timmar vid 6 tillfällen under 2018, på grund av arbetsplatsmöte.

Fredag 14 december stängt kl 09.00-11.00

 

Du kan alltid maila in ärenden till oss på info.hmc@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-18 10:52