Kontaktpersoner Hjälpmedelscentralen

Samordningsansvarig gällande avtal Grundutrustning
Svante Andersson 010-441 40 37
svante.l.andersson@vgregion.se


Beställning av grundutrustning köp och hyra
Kundtjänst 010-473 80 80, nummerval: 2 därefter val 0
E-post: info.hmc@vgregion.se

Grundutrustning service och underhåll

Hjälpmedelscentralen Borås
Helena Åström Teamchef
E-Post: helena.astrom@vgregion.se
Tel: 010-441 40 61

Hjälpmedelscentralen Mölndal
Anna Heintz, Teamchef
E-Post: anna.heintz@vgregion.se
Tel: 010-441 24 61

Hjälpmedelscentralen Skövde
Almir Avdic, Teamchef
E-post: almir.avdic@vgregion.se
Tel: 010-441 32 51

Hjälpmedelscentralen Uddevalla:
Tanja Karlsson, Teamchef
E-post: tanja.karlsson@vgregion.se
Tel: 010-441 26 33

Senast uppdaterad: 2019-02-08 14:51