Nyheter

Till medverkande som tecknat Överenskommelsen för grundutrustning i Västra Götaland.

Samordningsfunktionen inom Samarbetsorganisation Hjälpmedel undersöker möjligheten till ett närmare samarbete mellan kommunerna och VGR gällande grundutrustning.

Uppdragsgivare är den Politiska beredningsgruppen (beslut fattades 2018-02-22).

I avvaktan på beslut erbjuder Hjälpmedelscentralen Regionservice en förlängning av Överenskommelsen. Hjälpmedelscentralen återkommer till er så snart ett beslut är taget kring hur det framtida samarbetet kring grundutrustning ska ske. 

Om någon av er önskar avsluta Överenskommelsen ber vi er skriftligen kontakta

Svante Andersson
Samordnare av grundutrustning
E-post: info.hmc@vgregion.se
Postadress: Bussgatan 4, 504 64 Borås
Telefon: 010-473 80 80, nummerval: 0

Med vänlig hälsning
Per-Olof Jansson

Senast uppdaterad: 2018-12-18 10:54