Projekt Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök

Projektet startade 2018 och skall sträcka sig till slutet av 2019. Projektet ska utveckla och testa hjälpmedelskonsultation via onlinebesök hos Hjälpmedelscentralen. Tjänsten som testas, innebär att förskrivare av hjälpmedel kan boka tid för förmöte, utprovning eller uppföljning i form av ett onlinebesök via videolänk hos en hjälpmedelskonsulent eller tekniker. Onlinebesök förväntas kunna bli ett komplement och alternativ till fysiska besök. Hur tjänsten skall utformas och vilken typ av insats som lämpar sig för onlinebesök, är fortfarande oklart.

Resultat från höstens tester

Under hösten 2018 genomförde projektet 10 online-konsultationer. De var av olika karaktär, utförda i olika miljöer och i olika skeden av förskrivningsprocessen. Underlaget från testerna är ännu för litet för att kunna analysera nyttoeffekter. Men vi kan se en tendens till att restid och reskostnad sparas. Det framgår att såväl patient, förskrivare som hjälpmedelskonsulenter och tekniker uppfattar att tillgängligheten ökar.

Både förskrivare och konsulenter/tekniker som provat onlinebesök anser att online konsultation kan vara ett bra alternativ vid ”rätt typ av konsultation/besök”, men alla typer av besök kommer inte att kunna ersättas med onlinebesök. De flesta av patienterna som var delaktiga vid onlinebesöken, var nöjda med konsultationen och upplevde att de fick den insats som de förväntade sig. Några patienter uttryckte att ett fysiskt möte alltid känns bättre, men att det är skönt att slippa åka och ibland prioriteras det framför det fysiska mötet.

Tack till er som gjorde det möjligt för projektet att testa konsultationer online under hösten 2018.

På gång i projektet våren 2019

Under årets Leva & Fungeramässa i Göteborg i mars, presenterades projektet för en bredare publik. Ta del av projektledare Karola Lindstedt Johanssons presentation här:

Presentation Leva & Fungera

Just nu håller projektet på att ta fram idéer på ”rätt typ” av besök och tjänst utifrån höstens erfarenheter och med hjälp av en referensgrupp som består av förskrivare från olika verksamheter i Västra Götalandsregionen. 

Under våren och sommaren kommer enstaka onlinebesök att testas. I början av hösten 2019 hoppas vi på att vara igång och kunna erbjuda fler att vara med och testa olika typer av onlinebesök. Är du förskrivare och intresserad av att få veta mer, har synpunkter eller idéer, hör gärna av dig till projektet. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Välbesökt lunchmingel inledde projektet 

Den 24 augusti 2018 arrangerade projektet ett fullbokat lunchmingel på Visual Arena på Lindholmen Science Park. Det bjöds på lättare lunch, inspiration om olika former av digitala vårdmöten, workshop och information om projektet m.m.