Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelskonsultation online

Projekt Hjälpmedelskonsultation onlinebesök ska utveckla och testa hjälpmedelskonsultation via onlinebesök hos Hjälpmedelscentralen. Projektet startade 2018 och pågår till slutet av 2019. Tjänsten som testas, innebär att förskrivare av hjälpmedel kan boka tid för förmöte, utprovning eller uppföljning i form av ett onlinebesök via videolänk med en hjälpmedelskonsulent eller tekniker.

Onlinebesök förväntas kunna bli ett komplement och alternativ till fysiska besök. Hur tjänsten slutligen ska utformas och vilken typ av insats som lämpar sig för onlinebesök, är fortfarande oklart.

Är du förskrivare eller patient och intresserad av att prova konsultation via ett onlinebesök? Läs mer om hur det kan gå till!
Information till dig som är förskrivare
Information till dig som är patient

Tjänsten Hjälpmedelcentralen onlinebesök når du via hemsidan Mitt Vårdmöte (länken fungerar bäst med webbläsaren Chrome eller Firefox). 

Om du vill arbeta från en smartphone eller en surfplatta, behöver du ladda ner appen Mitt Vårdmöte.
Hämta Mitt Vårdmöte i Googleplay
Hämta Mitt Vårdmöte i App Store

På gång i projektet hösten 2019

Just nu håller projektet på att ta fram idéer på ”rätt typ” av besök och tjänst utifrån de erfarenheter som hittills gjorts och med hjälp av en referensgrupp som består av förskrivare från olika verksamheter i Västra Götalandsregionen. 

Ett fåtal onlinebesök testades under sommaren. I början av hösten 2019 hoppas vi på att vara igång och kunna erbjuda fler att vara med och testa olika typer av onlinebesök.

Den 11 sep arrangerade projektet en Frukostträff på Visual Arena, Lindholmen. Ett 50-tal intresserade förskrivare och andra aktörer deltog för att få mer infomation och visning av hur en onlinebesök kan gå till i praktiken. 

Resultat från tidigare tester

Under hösten 2018 genomförde projektet 10 online-konsultationer. De var av olika karaktär, utförda i olika miljöer och i olika skeden av förskrivningsprocessen. Underlaget från testerna är ännu för litet för att kunna analysera nyttoeffekter. Men vi kan se en tendens till att restid och reskostnad sparas. Det framgår att såväl patient, förskrivare som hjälpmedelskonsulenter och tekniker uppfattar att tillgängligheten ökar.

Både förskrivare och konsulenter/tekniker som provat onlinebesök anser att online konsultation kan vara ett bra alternativ vid ”rätt typ av konsultation/besök”, men alla typer av besök kommer inte att kunna ersättas med onlinebesök. De flesta av patienterna som var delaktiga vid onlinebesöken, var nöjda med konsultationen och upplevde att de fick den insats som de förväntade sig. Några patienter uttryckte att ett fysiskt möte alltid känns bättre, men att det är skönt att slippa åka och ibland prioriteras det framför det fysiska mötet.

Tack till er som gjorde det möjligt för projektet att testa konsultationer online under hösten 2018.

Presentation på Leva & Fungera

Under årets Leva & Fungeramässa i Göteborg i mars 2019, presenterades projektet för en bredare publik. Ta del av projektledare Karola Lindstedt Johanssons presentation här:

Presentation Leva & Fungera

Välbesökt lunchmingel inledde projektet 

Den 24 augusti 2018 arrangerade projektet ett fullbokat lunchmingel på Visual Arena på Lindholmen Science Park. Det bjöds på lättare lunch, inspiration om olika former av digitala vårdmöten, workshop och information om projektet m.m.