Projekt Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök

Projektet Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök sker på efterfrågan av och i samverkan med Vårdgivarna. Det är kopplat till projektet  Digitala Vårdmöten och finansieras av Innovationsfonden.    

Under hösten 2018 kommer hjälpmedelskonsultation via video att testas av hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter i Västra Götaland. Detta görs för att se om det är möjligt och önskvärt att genomföra hjälpmedelskonsultationer med hjälp av rörlig bild.

Projektet vill även studera om vissa typer av hjälpmedel är mer lämpade för detta och om det är mer passande under ett visst skede av förskrivningsprocessen. Faller testerna väl ut, är målet att ett bredare införande kan planeras in under 2019.   

Projektet kan delas in i nedanstående faser. För närvarande befinner sig projektet i planeringsfasen. Nu skrivs en projektplan med utförlig beskrivning av testerna och vad som behöver göras för att de ska kunna genomföras. Under hösten sker genomförandefasen. 

 

Lunchmingel på Visual Arena fredag 24 aug kl. 11-14

Är du intresserad av digitala vårdmöten och vill veta mer om projektet Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök? 

Välkommen till ett lunchmingel på Visual Arena på Lindholmen med intressenter och samarbetspartners. Vi bjuder på lättare lunch, inspiration, workshop och information om projektet. 

Inbjudan Lunchmingel 24 aug för utskrift

Läs mer och anmäl dig här

Kontaktuppgifter Projektgruppen för Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök:   

Projektledare
Gunilla Ask
Tel. 010-441 24 44
E-post: gunilla.ask@vgregion.se 

Projektkoordinator
Karola Lindstedt Johansson
Tel. 010-441 40 93
E-post: karola.lindstedtjohansson@vgregion.se