Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedelskonsultation online

Onlinebesök förväntas kunna bli ett komplement och alternativ till fysiska besök. Projektet Hjälpmedelskonsultation onlinebesök arbetar med att utveckla tjänsten hjälpmedelskonsultation online hos Hjälpmedelscentralen. Hur tjänsten slutligen kommer att utformas och vilken typ av insats som lämpar sig för onlinebesök, är ännu inte helt klart men du kan redan nu vara med och prova och utveckla tjänsten. Utvecklingsarbetet pågår under 2019.

Tjänsten Hjälpmedelcentralen onlinebesök når du via Mitt Vårdmöte (länken fungerar bäst med webbläsaren Chrome eller Firefox). 

Om du vill arbeta från en smartphone eller en surfplatta, behöver du ladda ner appen Mitt Vårdmöte.
Hämta Mitt Vårdmöte i Googleplay
Hämta Mitt Vårdmöte i App Store

Onlinebesök förväntas kunna bli ett komplement och alternativ till fysiska besök på Hjälpmedelscentralen. Förskrivare av hjälpmedel ska kunna boka tid för förmöte, utprovning eller uppföljning i form av ett onlinebesök via videolänk med en hjälpmedelskonsulent eller tekniker.

Tjänsten Hjälpmedelcentralen onlinebesök når du via hemsidan Mitt Vårdmöte (länken fungerar bäst med webbläsaren Chrome eller Firefox). 

Om du vill arbeta från en smartphone eller en surfplatta, behöver du ladda ner appen Mitt Vårdmöte.
Hämta Mitt Vårdmöte i Googleplay
Hämta Mitt Vårdmöte i App Store

Är du förskrivare eller patient och intresserad av att prova konsultation via ett onlinebesök?
Läs mer om hur det kan gå till:
Information till dig som är förskrivare
Information till dig som är patient

Under hösten 2018 genomförde projektet 10 online-konsultationer. De var av olika karaktär, utförda i olika miljöer och i olika skeden av förskrivningsprocessen. Underlaget från testerna är ännu för litet för att kunna analysera nyttoeffekter. Men vi kan se en tendens till att restid och reskostnad sparas. Det framgår att såväl patient, förskrivare som hjälpmedelskonsulenter och tekniker uppfattar att tillgängligheten ökar.

Både förskrivare och konsulenter/tekniker som provat onlinebesök anser att online konsultation kan vara ett bra alternativ vid ”rätt typ av konsultation/besök”, men alla typer av besök kommer inte att kunna ersättas med onlinebesök. De flesta av patienterna som var delaktiga vid onlinebesöken, var nöjda med konsultationen och upplevde att de fick den insats som de förväntade sig. Några patienter uttryckte att ett fysiskt möte alltid känns bättre, men att det är skönt att slippa åka och ibland prioriteras det framför det fysiska mötet.

Tack till er som gjorde det möjligt för projektet att testa konsultationer online under hösten 2018.

Hösten 2019
Just nu håller projektet på att testa onliebesök i olika delar av förskrivningsprocessen och inom olika produktområden. Vi har utfört drygt 20 onlinebesök. De flesta av dessa har varit initierade av Hjälpmedelscentralens personal. Glädjande nog har några besök redan nu genomförts efter initiativ av förskrivare.

I början av december kommer vi att börja analysera svaren från enkäter och intervjuer, som är gjorda i samband med onlinebesöken. När analysen är klar, kommer resultatet att presenteras här på hemsidan.

Projektet startade 2018 och pågår till slutet av 2019. Det genomförs delvis med medel från Omställningsfonden och sker i samverkan med Vårdgivarna.

Välbesökt lunchmingel inledde projektet 
Den 24 augusti 2018 arrangerade projektet ett fullbokat lunchmingel på Visual Arena på Lindholmen Science Park. Det bjöds på lättare lunch, inspiration om olika former av digitala vårdmöten, workshop och information om projektet m.m.