Projekt Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök

Under hösten 2018 kommer hjälpmedelskonsultation via video att testas av hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter i Västra Götaland. Detta görs för att se om det är möjligt och önskvärt att genomföra hjälpmedelskonsultationer med hjälp av rörlig bild.

Projektet vill även studera om vissa typer av hjälpmedel är mer lämpade för detta och om det är mer passande under ett visst skede av förskrivningsprocessen. Faller testerna väl ut, är målet att ett bredare införande kan planeras in under 2019.   

Projektet kan delas in i nedanstående faser. Nu är projektet i genomförandefasen. 

Projektet jobbar just nu med praktiska förberedelser som informationsblad till enheter och patienter, tekniska lösningar m.m.

Vi kommer att välja ut lämpliga ärenden från ordinarie arbetsorder. De förskrivare som i oktober och november inkommer med en arbetsorder som lämpar sig för konsultation online, kommer att bli tillfrågade om att delta i projektet. Om du har ett aktuellt ärende kan du kontakta projektkoordinatorn för mer information. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Välbesökt lunchmingel på Visual Arena

Den 24 augusti arrangerade projektet ett fullbokat lunchmingel på Visual Arena på Lindholmen Science Park. Det bjöds på lättare lunch, inspiration om olika former av digitala vårdmöten, workshop och information om projektet m.m.