Projekt Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök

Under hösten 2018 kommer hjälpmedelskonsultation via video att testas av hjälpmedelskonsulenter, förskrivare och patienter i Västra Götaland. Detta görs för att se om det är möjligt och önskvärt att genomföra hjälpmedelskonsultationer med hjälp av rörlig bild.

Projektet vill även studera om vissa typer av hjälpmedel är mer lämpade för detta och om det är mer passande under ett visst skede av förskrivningsprocessen. Faller testerna väl ut, är målet att ett bredare införande kan planeras in under 2019.   

Projektet kan delas in i nedanstående faser. Nu är projektet i genomförandefasen. 

Bland inkomna ordinarie arbetsordrar under hösten, har vi valt ut ärenden som lämpar sig för test av konsultation online. Projektet arbetar just nu med att utföra dessa inplanerade onlinekonsultationer. Resultatet kommer inom kort att alyseras och utvärderas. Detta kommer sedan att ligga till grund för planering projektets fortsatta arbete.

Tack till er som gjort det möjligt att testa konsultationer online under hösten.

Välbesökt lunchmingel inledde projektet 

Den 24 augusti arrangerade projektet ett fullbokat lunchmingel på Visual Arena på Lindholmen Science Park. Det bjöds på lättare lunch, inspiration om olika former av digitala vårdmöten, workshop och information om projektet m.m.