Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Manuella beställningar

Manuell beställning för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare, utomlänspersoner och avvikande betalare ska registreras med en arbetsorder i webSESAM.
Ordern avvikande betalare används när förskrivande enhet, enligt rutiner hos respektive vårdgivare, inte ska betala för de hjälpmedel som beställs. Det kan till exempel gälla vid beställning till person som saknar folkbokföringsadress i Västra Götaland(hemlös), beställning till person vid vistelse på kommunal korttidsverksamhet eller vid förskrivning på sjukhus där annan vårdenhet eller annat sjukhus skall betala.

För att du ska kunna registrera en beställning till en person som är asylsökande och har ett LMA-nummer krävs först att Kundtjänst registrerar personen i Hjälpmedelscentralens system, detta gör du genom att först registrera en arbetsorder enligt instruktionen som du hittar nedan under
rubriken "LMA – Asylsökanden – Dossiernummer". Efter den inkomna arbetsordern registrerar Kundtjänst in personen i systemet och därefter kommer du att få ett mail i din inkorg i webSESAM att registreringen är klar och att du nu kan registrera kundordern på personens
LMA-nummer (XX-XXXXXX).

Nedan  ser du guider som visar hur beställningen går till samt den manuella beställningsblanketten som ska bifogas till arbetsordern.

Har du frågor/funderingar som berör beställningen i webSESAM, kontakta gärna vår kundtjänst, 010-473 80 80, val webSESAM supporten, öppet måndag-fredag kl. 08.00-12.00. 

EU-EES-medborgare
LMA - Asylsökanden - Dossiernummer 
Skyddad identitet
Utan tillstånd
Utomläns personer och Kvot flyktingar
Avvikande betalare
Kundorder - Utanför Sortiment
Norden-medborgare och utvandrade svenskar


Information om beställning till person från land som saknar sjukvårdsavtal från Sverige

Manuell Kundorder / Beställningsblankett bifogas till webSESAM

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-18 11:04