Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet. Det innebär att dessa hjälpmedel ska beställas från Hjälpmedelscentralen. Beställningar görs i webSESAM

Här kan du läsa mer om överenskommelsen

Information om vilka produktområden som omfattas av överenskommelsen och hjälpmedelssortimentet finns på sidan Sortiment

Hantering av infusionspumpar som utgått ur TLV´s förmån
TPN(total parenteral nutrition)-pumpar

Även avhjälpande underhåll och akut avhjälpande underhåll beställs från oss. Mer information om det hittar du här

Medicinteamet
Hjälpmedelscentralens team som arbetar med hjälpmedel vid medicinsk behandling i Västra Götaland finns på 4 orter:

  • Borås - 3 tekniker
  • Mölndal - 3 tekniker
  • Uddevalla - 2 tekniker
  • Skövde - 6 tekniker samt 2 hjälpmedelskonsulenter

Vi hanterar tjänster som konsultationer, rådgivning, avhjälpande och förebyggande underhåll, information vid leveranser, specialanpassningar och anpassningar.
Medicinteamet medverkar även vid utbildningar, utvecklingsarbeten, visning av aktuellt sortiment samt vid upphandling av hjälpmedel.

Hjälpmedelskonsulenterna är till sin grundprofession legitimerade distriktsjuksköterskor. För att komma i kontakt med en tekniker eller hjälpmedelskonsulent ringer ni hjälpmedelscentralens kundtjänst

 

Senast uppdaterad: 2017-12-04 14:34