Konsultation

Expertstöd kring produkter omfattar information, rådgivning, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.

Hjälpmedelskonsulenterna har fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom aktuellt sortiment. Konsultation väljs när du behöver veta mer om sortiment ellerval av produkt till specifik patient. 

Vid kontakt med oss på Hjälpmedelscentralen behövs patientuppgifter och användarnamn i Websesam.

Konsultation beställs genom arbetsorder konsultation i websesam. Eller så kan konsultationen ske via telefonsamtal till en specifik patient. Om du lagt en arbetsorder i websesam kan du ringa Hjälpmedelscentralens kundtjänst för att boka en tid för konsultation(ha

Arbetsordernumret redo) eller vänta på att en hjälpmedelskonsulent/tekniker skall kontakta dig för att boka tid. 

Våra tider för konsultation är mellan kl 08.00-16.30