Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Sidan för Hjälpmedel vid medicinsk behandling har fått nytt utseende.

Vi kommer succesivt att vidareutveckla och fylla på informationen under Vårt sortiment.

Under Aktuellt just nu kommer nyheter och förändringar som rör medicinska behandlingshjälpmedel, tillbehör och förbrukningsartiklar att publiceras.


Aktuellt 200113

Upphandling av Hostmaskin CoughAssist E70 från Philips är klar med avtalsstart 2020-01-13.

Sortimentsöversikt hostmaskiner finns under 040321 Slemsugar

Aktuellt 200110

Upphandlingen av följande produktgrupper är klar:

040321 Slemsugar – Nyhet är elektrisk sekretsug Clario Toni för små barn från Meddela. I övrigt oförändrat sortiment.

040318 Flödesväljare för andningsoxygen – Delvis nytt sortiment

Sortiment gäller från och med 2020-01-01

Sortimentöversikter uppdateras inom kort.

 

Aktuellt 200101

Nytt sortiment av Tens vid smärtlindring

Hjälpmedelscentralen kommer successivt att byta Tensapparat för smärtlindring.  Tidigare apparat 36769 kommer fortfarande att finnas tillgänglig under överskådlig tid. Då behovet av Tensapparater ökar behöver vi kunna leverera fler apparater. Vi kommer att byta ut apparaterna successivt på våra buffertförråd med början i Uddevallaområdet därefter Skövde, Borås och till sist Göteborg.

https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vara-tjanster/sortiment/sortimentsoversikter/hjalpmedel-for-personlig-medicinsk-behandling/0427-stimulatorer/


Aktuellt 191122

Kompressionsartiklar

 

 

BSN byter namn till Essity. Leverantören stänger i samband med namnbytet möjligheten till att beställa kompressionsprodukter fram till 1/12. Önskas tidigare leverans uppmanar vi till att välja någon av våra andra leverantörer, Inverdia, Juzo eller Medi.

Essity blir din leverantör

Svar på vanliga frågor

 

 

Aktuellt 191114

Årset Aeroneb Go utgår

Sesamnr 35164 Årset Aeroneb Go har utgått hos leverantör.
Guide till inhalatorer

  

Aktuellt 191008

Återlämnande av medicinska hjälpmedel

Vid återlämnande av hjälpmedel ska som regel alltid behållare och slangar som innehåller vätska slängas innan transport till Hjälpmedelscentralen. En enkel tumregel är att allt engångsmaterial kasseras innan återlämning.

Undantaget är om man misstänker fel på behållare eller slangar. Då skall dessa alltid tömmas och förpackas separat i tätslutande plast innan återlämning till hjälpmedelscentralen. Behållare som behöver tömmas innan återlämning kan exempelvis vara vatten i befuktare till CPAP och Ventilatorer eller sekretbehållare till sugar.Aktuellt 190820

Förbrukningsartiklar till hjälpmedel för medicinsk behandling

På förekommen anledning vill HMC förtydliga att förbrukningsartiklar till Hjälpmedel för medicinsk behandling har oförändrat sortiment i webSesam. Saknas något i sortimentet, ta kontakt med:

Susanne Edén tel 010-4412654, mail susanne.eden@vgregion

Catarina Schander tel 010-4412652, mail catarina.schander@vgregion

 

 

Aktuellt 190820

Ny Leverantör
Nordic InfuCare AB har tagit över Aiolos Medical AB:s avtal
Det gäller avtalen Sömnapné CPAP och masker samt Inhalationsutrustning.
Nordic InfuCare är moderbolaget till Aiolos Medical AB och övertagandet
påverkar varken produktsortiment eller artikelnummer.

 

Aktuellt 190705

Klämsäker slang 15 meter, grön – flera fall med
spruckna slangar

Klämsäker slang 15 meter, grön. Art nr 55568

Inspektera slangen regelbundet och vid ökat syrgasbehov hos patienten. Flera fall med spruckna slangar har uppmärksammats. Undvik att trampa på eller köra över slangen.

 

 

 

Avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

-Avhjälpande underhåll beställs i webSesam av förskrivaren.

-Avhjälpande underhåll påbörjas inom 3 arbetsdagar efter beställning i     webSesam och genomförs inom 10 arbetsdagar.

-Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Hjälpmedelscentralen har som mål att avhjälpa de allra flesta felen inom 1- 6 dagar

För bästa möjliga service är det viktigt att:
-Ange individnummer på hjälpmedlet
-Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner
-Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat, om åtgärden ska ske hos patienten/er arbetsplats
-En kortfattad och saklig beskrivning vad felet gäller.

Akut avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

-Akut avhjälpande underhåll (åtgärd inom 8 arbetstimmar) beställs av förskrivare eller direkt av patient. Beställningen kan antingen göras i webSesam eller att patienten ringer direkt till hjälpmedelscentralens kundtjänst.

-Akuta företeelser är när där det finns risk för vård skada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd.

-Akut avhjälpande underhåll ingår ej i funktionshyran utan debiteras enl motsvarande samarbetsavtal

Information vid leverans av hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet – koncentratorer

När behövs en tekniker från hjälpmedelscentralen? Vid teknisk utbildning av assistenter/anhöriga eller vårdpersonal utöver vad som
ingår i 1:a leverans måste förskrivare lägga konsultationsarbetsorder där timpris debiteras.

1:a leverans till hemmet ”Hemgång” räknas som 1:a leverans och
ingår i funktionshyran. 

För att tekniker skall veta vad som skall utföras måste förskrivare lägga
en arbetsorder montering/installation/demonteringsarbetsorder.

Montering_installation - teknikers medverkan vid (hem)leverans 

Flytt av hjälpmedel mellan olika boenden eller extra information/utbildning utöver 1:a leverans, faktureras arbetstiden. Förskrivare får då lägga en konsultationarbetsorder. 

Om det hänt något längs vägen som gör att hjälpmedlet inte fungerar som
det ska i samband med flytten så beställs arbetsorder avhjälpande underhåll från hjälpmedelscentralen

Inom Hjälpmedel för medicinsk behandling i hemmet finns det i Skövde
två hjälpmedelskonsulenter som till professionen är distriktssjuksköterskor. Expertstöd kring produkter omfattar information, rådgivning, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning. Konsultation som gäller en specifik patient beställs via arbetsorder i webSESAM, konsultationsunderlag bifogas. Kontakt tas
med förskrivaren för att komma överens om en tid för besök på hjälpmedelscentralen eller i hemmet.

Våra tider för konsultation är mellan kl: 08.00-12.00, 13.00-16.30

Kundtjänsttelefon 010-473 80 80 val 2 respektive 5

Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet.

Hjälpmedelscentralens team som arbetar med hjälpmedel vid medicinsk behandling i Västra Götaland finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

Vårt Sortiment

Senast uppdaterad: 2020-01-22 08:43