Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Sidan för Hjälpmedel vid medicinsk behandling har fått nytt utseende.

Vi kommer succesivt att vidareutveckla och fylla på informationen under Vårt sortiment.

Under Aktuellt just nu kommer nyheter och förändringar som rör medicinska behandlingshjälpmedel, tillbehör och förbrukningsartiklar att publiceras.


Aktuellt 190820

Förbrukningsartiklar till hjälpmedel för medicinsk behandling

På förekommen anledning vill HMC förtydliga att förbrukningsartiklar till Hjälpmedel för medicinsk behandling har oförändrat sortiment i webSesam. Saknas något i sortimentet, ta kontakt med:

Susanne Edén tel 010-4412654, mail susanne.eden@vgregion

Catarina Schander tel 010-4412652, mail catarina.schander@vgregion

 

Aktuellt 190820

Ny Leverantör
Nordic InfuCare AB har tagit över Aiolos Medical AB:s avtal
Det gäller avtalen Sömnapné CPAP och masker samt Inhalationsutrustning.
Nordic InfuCare är moderbolaget till Aiolos Medical AB och övertagandet
påverkar varken produktsortiment eller artikelnummer.

 

Aktuellt 190705

Klämsäker slang 15 meter, grön – flera fall med
spruckna slangar

Klämsäker slang 15 meter, grön. Art nr 55568

Inspektera slangen regelbundet och vid ökat syrgasbehov hos patienten. Flera fall med spruckna slangar har uppmärksammats. Undvik att trampa på eller köra över slangen.

 

 

 

Avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

-Avhjälpande underhåll beställs i webSesam av förskrivaren.

-Avhjälpande underhåll påbörjas inom 3 arbetsdagar efter beställning i     webSesam och genomförs inom 10 arbetsdagar.

-Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Hjälpmedelscentralen har som mål att avhjälpa de allra flesta felen inom 1- 6 dagar

För bästa möjliga service är det viktigt att:
-Ange individnummer på hjälpmedlet
-Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner
-Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat, om åtgärden ska ske hos patienten/er arbetsplats
-En kortfattad och saklig beskrivning vad felet gäller.

Akut avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

-Akut avhjälpande underhåll (åtgärd inom 8 arbetstimmar) beställs av förskrivare eller direkt av patient. Beställningen kan antingen göras i webSesam eller att patienten ringer direkt till hjälpmedelscentralens kundtjänst.

-Akuta företeelser är när där det finns risk för vård skada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd.

-Akut avhjälpande underhåll ingår ej i funktionshyran utan debiteras enl motsvarande samarbetsavtal

Information vid leverans av hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet – koncentratorer

När behövs en tekniker från hjälpmedelscentralen? Vid teknisk utbildning av assistenter/anhöriga eller vårdpersonal utöver vad som
ingår i 1:a leverans måste förskrivare lägga konsultationsarbetsorder där timpris debiteras.

1:a leverans till hemmet ”Hemgång” räknas som 1:a leverans och
ingår i funktionshyran. 

För att tekniker skall veta vad som skall utföras måste förskrivare lägga
en arbetsorder montering/installation/demonteringsarbetsorder.

Montering_installation - teknikers medverkan vid (hem)leverans 

Flytt av hjälpmedel mellan olika boenden eller extra information/utbildning utöver 1:a leverans, faktureras arbetstiden. Förskrivare får då lägga en konsultationarbetsorder. 

Om det hänt något längs vägen som gör att hjälpmedlet inte fungerar som
det ska i samband med flytten så beställs arbetsorder avhjälpande underhåll från hjälpmedelscentralen

Inom Hjälpmedel för medicinsk behandling i hemmet finns det i Skövde
två hjälpmedelskonsulenter som till professionen är distriktssjuksköterskor. Expertstöd kring produkter omfattar information, rådgivning, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning. Konsultation som gäller en specifik patient beställs via arbetsorder i webSESAM, konsultationsunderlag bifogas. Kontakt tas
med förskrivaren för att komma överens om en tid för besök på hjälpmedelscentralen eller i hemmet.

Våra tider för konsultation är mellan kl: 08.00-12.00, 13.00-16.30

Kundtjänsttelefon 010-473 80 80 val 2 respektive 5

Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet.

Hjälpmedelscentralens team som arbetar med hjälpmedel vid medicinsk behandling i Västra Götaland finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

Vårt Sortiment

Senast uppdaterad: 2019-06-19 15:59