Produktsektionen

Produktsektionens uppgift är att, utifrån vårdgivarnas behov, arbeta med upphandling av hjälpmedelssortimentet  för Västra Götaland. Upphandlingar görs enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Målet är ett funktionellt  sortiment som uppfyller vårdgivarnas krav på funktion, kvalitet, miljö och ekonomi. Styrgrupper inom koncerninköp anger ramar.

Produktsektionen består av produktkonsulenter, inköpare, systemadministratörer, systemspecialist.
 

Produktsektionen ansvarar för

 • Upphandlingsarbete
 • Sortimentsgruppsarbete
 • Leverantörskontakter
 • Avtalsvård
 • Analys och uppföljning av Medicintekniska avvikelser
 • Sortimentsöversikter
 • Utprovningsprotokoll/Beställningsunderlag
 • Artikelunderlag
 • Leverantörsuppföljning
 • Registervård i Sesam
 • Systemdrift/systemutveckling/support
 • Verksamhetsutveckling

 Produktchef
 

Produktkonsulenter

Carina Jönsson, tel: 010-441 24 82
e-post: E-postadress 
Ansvarsområde: manuella rullstolar, sittdynor, ryggdynor, bälten och selar, huvudstöd.
 
Susanne Edén, tel: 010-441 26 54
e-post: E-postadress
Ansvarsområde: medicinska behandlingshjälpmedel, inhalatorer, oxygenkoncentratorer, ventilatorer, CPAP, slemsugar, cough assist, stimulatorer, kompressionsbehandling. 

Joanna Dubinska Malmberg, tel: 010-441 41 03
e-post: E-postadress
Ansvarsområde: Lyftar

Hanna Larsson, tel: 010-441 24 52
e-post: E-postadress
Ansvarsområde: kommunikation, kognition, ep-larm, ramper, griptänger och strumppådragare, modulära sittsyste, huvudstöd, antidecubitusmadrasser och positioneringskuddar

Marie Backlund, tel: 010-441 41 10
e-post: E-postadress
Ansvarsområde: El-rullstolar, drivaggregat till rullstolar, hygien

Sara Sjöblom, tel: 010-441 24 83
e-post: E-postadress
Ansvarsområde: Arbetsstolar, gång, sängar, sänglyftar, sängryggstöd, speciella sittmöbler, ståhjälpmedel, sulky, träningshjälpmedel, överflyttning

Tekniker

Erik Bengtsson, tel: 010-441 24 46
e-post: E-postadress 

Inköpare

Stig Claesson, tel: 010-441 26 52
e-post: E-postadress  

Systemadministratör

Daniel  Persson, tel: 076-940 2672
e-post: E-postadress
webbSESAM-support

Jessica Nilsson, tel: 070-082 48 00
e-post: E-postadress

Kristina Eklund, tel: 010-441 32 17
e-post: E-postadress

Stefan Ackemo, tel: 010-441 32 79
e-post: E-postadress

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-20 10:50