22 Hjälpmedel för kommunikation och information

2209 Rösthjälpmedel
   
2215 Räknehjälpmedel
2221 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation
2224 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation
2227 Varseblivningshjälpmedel
2233 Datorer och terminaler
2236 Inmatningsenheter till datorer
2239 Presentationsenheter för datorer
   

Information om de olika produktområdena finns i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 2019-01-17 15:09