04 Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling

0403 Hjälpmedel för andningsbehandling
0406 Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling
0419 Hjälpmedel för att handha medicin
0424 Materiel och utrustning för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester
0427 Stimulatorer
0430 Hjälpmedel för värme- och/eller kylbehandling
0433 Antidecubitushjälpmedel
0448 Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap

 Information om de olika produktområdena finns i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 2019-01-17 14:59