0433 Antidecubitushjälpmedel


043303 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention

övriga sittdynor se 

181006 Sittdynor och underlägg-sittdynor för korttidssittande och tryckfördelade sittdynor 180201

043303 Sittdynor för trycksårsprevention och 181006 Dynor och underlägg - hygiendynor 180201

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention 

043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention

Senast uppdaterad: 2019-01-17 15:02